Thời gian:

STT Đơn vị Số lượng cuộc họp
Trong tháng Trong năm
1   Sở Giáo Dục 5 6
2   Dương Minh Châu 0 0
3   Gò Dầu 0 0
4   Thị Xã 0 0
5   Châu Thành 0 0
6   Trảng Bàng 0 0
7   Tân Biên 0 0
8   Hoà Thành 0 0
9   Tân Châu 0 0
10   Bến Cầu 0 0
ĐÓNG GÓP Ý KIẾN
  Cá nhân/tổ chức (*)
  Email (*)  
  Tiêu đề (*)
  Nội dung (*)
  Mã bảo vệ Captcha